Hometalojen purkutyöt ja pölyttömät purkutyöt

AHS Asbesti- ja Homesaneeraus Oy on luotettava ja koulutettu asbesti- ja homeongelmiin keskittynyt yritys. Toiminta-alueenamme on Kymen alue ja Etelä-Suomi. Teemme yrityksille ja julkiselle sektorille asbestityöt, asbestin purkutyöt ja asbestin kartoitukset.

Terveydelle vaarallisen asbestin kanssa työskentely on luvanvaraista toimintaa ja sen kartoittamiseen ja purkuun on aina palkattava koulutettu ammattilainen.

Meiltä saat purkutyöt myös haastavampiin kohteisiin. Teemme arvotalojen pölyttömät purkutyöt sekä hometalojen purkutyöt ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Tarjoamme yrityksille mm. seuraavat palvelut:

  • asbestityöt
  • asbestin purkutyöt
  • asbestikartoitus
  • hometalojen purkutyöt
  • pölyttömät purkutyöt, (esim. arvokiinteistöt)
  • muut purkutyöt

Asbestikartoitus

Ennen rakennuksen purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Jos asbestikartoitusta ei tehdä, on rakennuttajan huolehdittava, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä valtuutetun asbestiurakoitsijan toimesta.

Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelutoimisto on valtuuttanut tekemään asbestipurkutöitä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutöihin ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojelutoimistoon. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella. Työ on tehtävä suunnitelman mukaisesti.