Asbestikartoitus tai asbestipurkutyö

Asbestia löytyy yhtä lailla kotitalouksista kuin julkisistakin rakennuksista. Jos epäilet, että talossasi tai asunnossasi on asbestia, on syytä tilata heti asbestin kartoitus. Asbestitöitä saa tehdä vain luvan saanut ammattilainen.

Meiltä saat myös homesaneeraustyöt ammattitaidolla. Jos siis kärsit hengitysvaikeuksista tai epäilet muuten, että asunnossasi tai talossasi on hometta, pyydä apuun ammattilainen.

Sekä asbesti että home aiheuttavat niille altistuneille hengitystiesairauksia, asbestin on todettu aiheuttavan jopa syöpää. On siis tärkeää varmistaa, etteivät asukkaat altistu näille haitallisille aineille.

Ota yhteyttä ja tilaa nyt.

Palvelumme yksityishenkilöille:

  • Asbestityöt
  • Asbestin purkutyöt
  • Asbestikartoitus
  • Hometalojen purkutyöt
  • Pölytön purkutyö (esim. arvokiinteistöt)
  • Muut purkutyöt

Asbestikartoitus

Ennen rakennuksen purkamisen aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia. Kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Kartoituksen laatii yleensä asiantuntija ja sen perusteella laaditaan suunnitelmat asbestin poistamiseksi tai vaarattomaksi tekemiseksi. Jos asbestikartoitusta ei tehdä, on rakennuttajan huolehdittava, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä valtuutetun asbestiurakoitsijan toimesta.

Asbestipurkutyö

Asbestipurkutyötä saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojelutoimisto on valtuuttanut tekemään asbestipurkutöitä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutöihin ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojelutoimistoon. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella. Työ on tehtävä suunnitelman mukaisesti.